Haklarınız

İşyerinde işveren işçinin iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. 30 İşveren, işçinin kişilik hakları arasında yer alan yaşam, ve beden bütünlüğünü işin tehlikelerine karşı konumak zorundadır.

İşverenin işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemesi nedeni ile ortaya çıkan iş kazası ve meslek hastalıklarından özel hukuk ve ceza hukuku yönlerinden sorumluluğu söz konusu olabilir.

Yargıtay uygulamasında göre, işveren sadece mevzuatta yer alan önlemlerin alınması ile yetinemez, mevzuatta öngörülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de alması gerekiyor.

 

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçiye veya bu nedenle yaşamını yitiren işçinin desteğinden yoksun kalanlara çeşitli tazminatları ödemek zorunda kalabilir.

İş kazasına veya meslek hastalığına uğrayan kişinin sigortalı olması halinde 5510 sayılı sosyal sigortalar ve gelen sağlık sigortası kanunu uyarınca kendisine gerekli sağlık yardımları yapılır.

Yine bu işçiye geçici ve sürekli iş görememezlik ödenekleri de bağlanır (Madde 18 – 19)

Ancak SGK, zarara uğrayan işçinin veya desteğinden yoksun kalanların manebi zararlarını kaşılayacak herhangi bir ödeme yapılmaz. İşçi veya destek yoksun kalan yakınları SGK tarafından karşılanmayan zararları için işverene başvurma hakkına sahiptir.

SGK, işçiye ve hak sahiplerine yaptığı ödemeleri işçiyi gözetme borcunu kusuruyla yerine getiremeyen işvereyene rüvu edebilir.