En İyi İş Kazası Avukatı Ankara

En İyi İş Kazası Avukatı Ankara

En İyi İş Kazası Avukatı Ankara

Ülkemizde işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklardan biri de iş kazaları olarak öne çıkmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tanımlanan ve düzenlenen iş kazası unsuru, işçilerin işveren aleyhinde açtıkları maddi ve manevi tazminat davalarının da temelini oluşturmaktadır.

İlgili kanunun 13. maddesinde yer alan hükme göre iş kazası, işçinin işverenin gözetimi altında bulunduğu esnada bir işyerinde veya işyeri dışında işverenin görevlendirdiği herhangi bir yerde işverenle bağlantısı kurulabilen ve işçinin bedenen ya da ruhen zarara uğramasına neden olan olaylara denmektedir. İş kazalarının kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple iş kazaları pek çok alanda gerçekleşebilmektedir. Örneğin;

  • Meslek hastalıkları,
  • Trafik kazası,
  • İnşaat kazaları

gibi kaza çeşitleri iş kazası kapsamına girebilmektedir. Türkiye’de işverenler kanunlar nezdinde belirlenmiş olan işyeri ve çalışan güvenliği konusunda yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme konusunda dikkatli davranmadıkları için iş kazaları sık sık görülen bir olaydır.

İş Kazası Meydana Geldikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

İş kazası meydana geldikten sonra işçinin, kolluk kuvvetlerine, doğrudan savcılığı, hastanede tedavi görüyor ise hastane personeli ve her hastanede bulunan polis memurlarına iş kazası gerçekleştiğine dair bildirimde bulunması zorunludur. İşçinin yaralanmasına sebep olan olayların iş kazası kapsamında vuku bulduğunun kayıtlara yansıtılması için beyanda bulunan işveren bunun yanı sıra iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren en az 3 iş günü içinde de Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası yaşandığına dair bildirimde bulunması gerekmektedir.

Eğer işveren yükümlülüğünü getirmemiş ve hem kolluk kuvvetlerine hem de SGK’ya herhangi bir bildirimde bulunmaması durumunda işçinin bu bildirimde bulunması gerekmektedir. İşverenin bildirimde bulunmaması durumunda yani iş kazası olduğunu beyan etmemesi halinde, iş kazasından zarar gören işçi ile aynı işyerinde çalışanlar da bu bildirimleri yapma imkanına sahiptir.

İş Kazasının Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazası hakkında SGK Bölge Müdürlüğü’ne bildirim yapılmasından sonra bölge müdürlüğünden hemen olay yerine müfettişler gönderilmektedir. Bölge Müfettişleri, iş kazasının araştırmasını yaparken hastane kayıtları, işçilerin ve iş kazasına tanıklık edenlerin beyanları gibi delilleri de değerlendirme kapsamına almaktadır. Bu sayede müfettiş bir iş kazası raporu iş kazası tutağı düzenler. Rapora göre, gerçekleşen olayın iş kazası olup olmadığına karar verilmektedir.

İş Kazası En İyi Avukat Seçimi

Türkiye’de iş kazaları üzerine çalışma yürüten deneyimli iş kazası avukatları oldukça az sayıdadır. Bu sebeple, iş kazalarında meydana gelen zararların maddi ve manevi açıdan tazmininde alanında uzman iş kazası avukatlarından profesyonel destek alınması gerekmektedir. İş kazası davaları, diğer dava türlerinden çok farklıdır. Bu yüzden iş davasında görülecek avukatın; iş kanunu, işçilerin sağlık hakları, işçi işveren hakları, genel vücut sağlık bilgisi, kaza sonrası heyet rapor bilgisi gibi konularda uzmanlığının olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak iş kazası deneyimli avukat seçiminde kişinin uzmanlığı  ve geçmiş dava deneyimleri baz alınmaktadır. İş kazaları birçok sebepten ötürü meydana gelebildiği için meslek hastalıklarından ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden iş hukukunda ve sosyal güvenlik hukukunda uzman olan avukatlar, iş kazası sonrası işçinin işverenden maddi ve manevi tazminat taleplerinde profesyonel hukuki hizmet sunabilmektedir.

İş kazası sonrası sürecin uzun bir mahkeme sürecine dahil olması, bu alanda delillerin ve daha önceki Yargıtay kararlarının taranması konuları, uzmanlık isteyen ve sadece bu alanda bilgi sahibi olunmasını gerektiren bir konu olduğu için en iyi iş kazası avukatı Ankara arayışınızda, mesleki deneyime sahip ve iş hukuku ile ilgili içtihatları yakından takip eden avukatları tercih etmeniz tavsiye edilmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN